Talousjohtajan näkökulmasta


30.08.2010

CFO:t odottavat kasvua ja muutosta parempaan

Hiljattain julkaistussa CFO Magazinen kyselyssä amerikkalaisyrityksillä kerrotaan olevan suunnitelmia kasvua varten, itseasiassa kyselyn CFO:ista 25% sanoo yritysten tähtäävän voimakkaasti kasvuun ja yli puolet heidän kollegoistaan kertoo yritysten katselevan varovaista kasvua. Neljäsosa yrityksistä arvioi kuitenkin seuraavien rekrytointien tapahtuvan vasta kolmen vuoden kuluttua. Viidennes yrityksistä arvioi, että niiden henkilöstömäärä ei koskaan nouse lamaa edeltäneelle tasolle.

CFO:iden mielestä tämän hetken suurimmat yritysten talouden huolenaiheet ovat katetason ylläpidon ja tuloksen ennustamisen vaikeus, henkilöstön työmoraalin ja tuottavuuden ylläpitäminen sekä työterveyskustannusten nousu ja käyttöpääoman hallinta.

Pääosa yrityksistä sanoo panostavansa uusasiakashankintaan nykyisillä markkinoilla ja parantavansa nykyvalikoimaansa sekä kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita. Kansantalouden suurimmat huolet taas ovat kuluttajakysyntä, hallituksen talouspolitiikka, kilpailijoiden hintakilpailu ja rahoitusmarkkinoiden ja kansantalouden epätasapaino. (CFO Magazine, Business Outlook Survey,  July-August 2010).

Suomessa CFO:t seuraavat maailmanmarkkinoiden tapahtumia, sillä Suomi on viennistä riippuvainen maa. Tämän vuoden bruttokansantuotteen 7 % laskuennuste ei anna suomalaisille CFO:lle parempaa ennusteikkunaa kuin on amerikkalaisilla kollegoilla. Sukellus on ollut syvä. Kannattavuuden ja tuloksen suunnittelu kaksi vuotta kestäneen syvän laman jälkeen hakee entisiä malleja.  Nyt kannattavuus on palautumassa positiiviseksi ja henkilöstömäärän ei enää oleteta supistuvan. Riittämätön kysyntä pitää kapasiteetin käytön yrityksissä edelleen alhaalla 65 - 75 % välillä.

Rahoitusmarkkinat ovat edelleen suhteellisen hiljaiset, mutta sen sijaan viestit lyhytaikaisen rahoituksen verkkaisesta vapautumisesta ja uutiset mainonnan kasvusta ovat positiivisia indikaatioita.

Talouden realiteetti on kuitenkin, että kaksinumeroiset kasvuluvutkaan vuonna 2011 eivät tarkoita sitä, että talouden tuotanto toipuisi vielä silloin vuoden 2008 tasolle.

Suomessa ollaan silti optimistisia ja katsotaan, että kansantalouden ja yritystoiminnan muihin maihin verrattuna terveempi rakenne mahdollistavat paremman kasvupotentiaalin kuin euromaiden tai Yhdysvaltojen yritystoiminnassa.