Talousjohtajan näkökulmasta


14.01.2013

Kannattavuuden parantaminen ja talousjohto

Kannattavuutta arvioitaessa ja parannettaessa on olennaista tietää, mitkä ovat ne tekijät, joilla tuottoja saadaan aikaan? Yrityksen on ymmärrettävä oma tulonmuodostuksensa, kenelle myymme ja mitä myymme ja mitkä ovat myynnistä saatavat katteet. Yhtä olennaista kokonaiskannattavuuden kannalta on ymmärtää, mistä kustannukset syntyvät ja miten yrityksen tulos muodostuu. Hyväkin kate saatetaan menettää tehottoman organisaation syövereihin. Tuottavuuden kasvattaminen on avain kannattavuuden parantamiseen. Pääomien tehokas kierto vaikuttaa kannattavuuslukuihin olennaisesti.  Talousjohdolla on merkittävä roolinsa yrityksen kannattavuuden seuraamisessa ja parantamisessa. Talousjohdolta on tultava näkemystä ja faktoja päätösten ja toimenpiteiden tueksi.

On talousjohdon tehtävä rakentaa yrityksen taloudellinen seuranta ja ennustenäkymät siihen malliin, että yritysjohto pystyy luotettavan tiedon pohjalta ohjaamaan yrityksen toimintaa kannattavampaan suuntaan. On talousjohdon tehtävä osoittaa parannuskohteita keräämänsä datan perusteella.

Kannattavuuden parantaminen ei ole pelkkiä kustannussäästöjä, se on enemmänkin investointi tulevaisuuteen. Se voi vaatia fyysisiä investointeja, henkisiä investointeja, ostettavia palveluita (esim. ulkopuolisen näkemyksen saamiseksi ei-aina-niin-rakastetuilta konsulteilta), yhtä kaikki investointeja parempiin toimintatapoihin, parempaan informaatioon, parempaan kontrolliin. Jos järjestelmät ja toimintarutiinit eivät tue esim. asiakas- ja tuotekohtaisten katteiden seurantaa on vaikeaa saada kuvaa siitä, mistä ja keneltä myyntikate saadaan. Laskelmia voidaan usein tietysti tehdä varsin riittävällä tasolla jälkeenpäinkin, tärkeää on kuitenkin tiedon saaminen.

Yhtä tärkeää kuin miettiä mitä myymme ja millä katteella, on miettiä myymmekö tarpeeksi? Tuottavuutta tulee tehostaa myös myynnin toimien osalta. On rohkeasti haastettava itsensä ja myyntiorganisaatio kehittymään parempiin suorituksiin. Kustannussäästöillä saavutetaan kyllä säästöä ja hieman parempi tulos mutta lopulta ratkaisevaa on se, saako yritys myyntiä ja kasvua aikaan.

Tuottavuutta ja kannattavuutta parannettaessa on mentävä toimintoprosessien ytimeen, tutkittava ja haastettava omat toimintatavat ruohonjuuritasolta lähtien. Miksi toimimme niin kuin toimimme? Teemmekö jotain liikaa tai fuskaammeko jossain olennaisessa kohdassa? Ovatko kontrollimme ja seurantamme riittävällä tasolla, jotta huomaamme virheet ajoissa?  Osaammeko hyödyntää kaikkien ihmisten osaamisen? Voisimmeko saavuttaa tehokkuutta sähköistämällä prosesseja?

Yrityksissä talousjohdolla on siis merkittävä osansa tuloksellisuuden ja kannattavuuden aikaansaamisessa. Kokenut talousjohtaja osaa haastaa itsensä ja muut miettimään uusia ja parempia tapoja viedä yritystä eteenpäin. Tätä resurssia ei kannata jättää käyttämättä vaikkei yrityksessä omaa talousjohtajaa olisikaan. Osaamista kun saa ostaa palvelunakin.

Kysy lisää: Sampo Salmi  0400 111 111