Talousjohtajan näkökulmasta


31.05.2011

Kasvuyrityksen talouden johtaminen – kuusi vinkkiä

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen ja talousjohtaminen ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Ne ovat itse asiassa samaa prosessia. Varsinkaan kasvuyrityksissä liiketoimintaa ei voi johtaa ilman talousjohtamista.

Kasvuyrityksillä on monia haasteellisia kohtia taloutensa suunnittelussa. Liiketoimintaan liittyy usein paljon epävarmuustekijöitä. Kasvua ja kannattavuutta tulisi pystyä hallitsemaan käsi kädessä. Useimmiten ongelmat kietoutuvat yhden asian ympärille: kassan riittävyyden. Olemme koonneet muutamia käytännössä koeteltuja ohjeita, jotka helpottavat kasvuhakuisten yritysten talouden hallintaa.

1. Mallinna liiketoimintasi ja businessmallisi
Liiketoiminta ja suunnitelmat kannattaa kuvata konkreettisesti mallintamalla. Kun tiedät liiketoimintasi mekanismin ja lainalaisuudet, pystyt tekemään laadukkaita skenaarioita eri vaihtoehdoistasi. Pystyt esittämään ajatuksiasi sijoittajille ja muille sidosryhmille selkeämmin, kun businessmalli on kuvattu myös numeerisesti ja euroissa.

2. Laita ennakoiva taloussuunnittelu  ja -seuranta heti kuntoon
Hyvä kuukausittainen talousraportti on tehokas johtamisen apuväline. Vain säännöllisellä ja laadukkaalla raportoinnilla pystyt näkemään mistä rahat tulevat, mihin ne menevät ja suunnittelemaan toimenpiteitä oikein.  Tarpeellisimpia suunnittelussa ovat kassavirtaennusteet ja tulosennusteet sekä tavoiteasetannan kautta budjettiseuranta. Myös tuotteiden, palveluiden ja toimitusten katteet tulee olla tiedossa.

3. Keskity olennaiseen äläkä tuhlaa
Kasvuyrityksen kannattaa keskittää rahansa ja resurssinsa ydinliiketoimintaansa. Tukitoimintoja voi ulkoistaa ja partnereita voi käyttää toteuttamaan ja kehittämään asioita, joissa itse ei ole vahva. Ulkoistamalla saa myös joustoa kuluihin. Kiinteiden kulujen liian nopea kasvattaminen on vaaran paikka kasvuyritykselle, sillä niiden karsiminen on yleensä hidasta. Tiukka budjettikuri auttaa pitämään talouden tasapainossa.  Budjetointi ja controller-toiminto tulee siis olla kunnossa.

4. Satsaa myyntiin
Yritys, jolla on tasainen ja jokseenkin varma kassavirta ei ole riippuvainen pelkästään ulkopuolisesta rahoituksesta. Tulorahoitus antaa kasvuyritykselle aikaa ja valinnanvaraa rahoituksen ja kasvun suunnitteluun. Yritys jolla on jo oma asiakaskunta ja näyttöä kyvystä myydä tuotteitaan on myös kiinnostava sijoituskohde.

5. Älä yliarvio myyntivoimaasi ja toimituskykyäsi
Myynnistä kotiutuvan tulorahoituksen ennustaminen on yleensä kasvuyrityksissä vaikeaa. Myyntisyklit ovat yleensä pidempiä mitä halutaan uskoa. Tuotteen tai palvelun toimituskyky saattaa olla riippuvainen pienistäkin asioista: tietyn henkilön poissaolosta tai jonkin teknisen laitteen viasta. Jos aiottu toimitus ja sitä kautta laskutus toteutuukin olennaisesti aiottua myöhemmin, tulee tämä osata ottaa huomioon kassavirran ja rahoituksen suunnittelussa. Toimituskykyyn kannattaa myös satsata, sillä se varmistaa kassavirran.

6. Laadi oikeat palkitsemismallit
Lopuksi vielä ehkä tärkein: ihmiset tekevät tuloksen ja aikaansaavat kasvun. Palkkaa loistotyyppejä ja palkitse heitä. Oikeat palkitsemismallit kannattaa miettiä hyvissä ajoin ja liittää osaksi koko yhtiön tavoiteasetantaa. Tavoitteiden saavuttamisesta kannattaa palkita hyvin, mutta myös siinä kannattaa varoa ylilyöntejä ja pitää mielessä että palkitsemisenkin täytyy olla linjassa aikaansaadun kassavirran kanssa.

Sixones CFO pystyy auttamaan kaikkien näiden edellä mainittujen asioiden hallinnassa ja toteuttamisessa.  Meillä on vankka kokemus kasvuyritysten kasvun tukemisesta talousjohdon työkaluilla. Toimimme mm. Technopolis Oyj:n valitsemana Preferred Partnerina ja asiantuntijoina eri uusyrityskeskuksille sekä ELY-keskuksen auktorisoimina yrityspalvelukonsulttina.

Ota yhteyttä ja kysy lisää
Sampo Salmi  0400 111 111