Talousjohtajan näkökulmasta


02.11.2010

Tosiasioiden tunnistamisesta ja tunnustamisesta

Itsestään selvänä ja välttämättöminä pidetyt asiat eivät aina ole niitä ajureita, jotka pitävät yllä yrityksen menestystä. Näin on etenkin, kun ympäristö muuttuu yhä kiihtyvällä tahdilla. Hyväksyttyjen totuuksien kyseenalaistaminen aina silloin tällöin onkin hyödyllistä.

Tästä hyvänä esimerkkinä on vaikkapa suomalaisen vientiteollisuuden aikoinaan devalvaatiosta saama hyöty. Rahan sataessa laariin tehty devalvaatio aktiivisesti unohdettiin ja annettiin tunnustusta tuottavuuden nousulle ja näennäisille tehostamistoimenpiteille. Euroaikana tämä ei luonnollisesti enää käy. Nyt kilpailukyvyn parantaminen joudutaan aikaansaamaan todellisilla teoilla. Se on paljon vaikeampaa.

Yrityksen prosessien (tuotanto-, logistiikka- ja talousprosessien) ymmärtäminen onkin sekä kustannuslaskennan että oikeiden ja olennaisten asioiden tunnistamisen lähtökohta!

Liian usein näkee projekteja, joissa on konsultin johdolla näennäisesti uppouduttu toiminnanohjausjärjestelmän yksityiskohtiin, pahimmassa tapauksessa kopioimalla vanhan järjestelmän ominaisuuksia sen paremmin toiminnanohjausjärjestelmän kuin omia toimintatapoja kriittisesti kokonaisuutena katsomatta. Jotta pääsisimme olennaisten asioiden ytimeen ja parempaan lopputulokseen olisi tärkeää ymmärtää prosessit ensin kokonaisuutena.

Eräässäkin yrityksessä tehtiin valtava työ toimintokohtaisen kustannuslaskennan pystyttämiseksi, tunnetun konsulttiyhtiön avulla, ja kunnianhimoisena tavoitteena oli saada ABC-laskennasta ”joka kuukausi tuotteille ja asiakkaille täysin oikein kohdistetut tuotot ja kustannukset”. Sinänsä hyvä tavoite, mutta täysin mahdoton saavuttaa niillä perusjärjestelmillä ja tuotemixin vaihtuvuudella, jotka yhtiössä olivat.

Tässäkin casessa ulkopuolisen näkemys taloushallinnon perusproblematiikasta (jaksotus-, kohdistus-, arvostusongelmineen) ja sen tuomista haasteista olisi auttanut ohjausryhmää ymmärtämään kokonaisuuden mahdottomuus. Kuukausittaisen ”täysin oikean tuloksen” laskeminen ja vieläpä tuote- ja asiakastarkkuudella kun vaatii hieman enemmän kuin muutaman automatisoidun excel-taulukon.

Oma arvio ja totuus siitä, oliko käytettävissä olevilla resursseilla ylipäätään edes mahdollista päästä tavoitetilaan, osoittautuivat ikävä kyllä aivan erilaisiksi. Taloushallinnossakin prosessin ymmärtäminen ratkaisee lopputuloksen.

Ja jotta totuus ei unohtuisi: tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen koskee myös allekirjoittanutta.

Kysy ja keskustele lisää
Ilkka Miettinen 050 38 48 318